Organisation

OM GIMLE

På Gimle vil vi give publikum de bedste oplevelser og præsentere gæsterne for koncerter, der sætter sig i kroppen længe efter den sidste tone. Vi er Roskildes regionale spillested og ungdomskulturhus, og siden 2001, hvor vi blev udnævnt til regionalt spillested første gang, har vores vigtigste rolle været at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Vi er et genrebredt spillested, som præsenterer rytmiske koncerter fra det spæde vækstlag til de største danske navne og udenlandske stjerner. Vækstlaget og de smalle genrer ligger vores hjerte nært, og her har vi et særligt ønske om at hjælpe nye artister på vej.

Vi fokuserer på kvalitet, mangfoldighed og fornyelse i den musik og de arrangementer, vi præsenterer. Vi afholder mere end 300 årlige kulturarrangementer både på Gimle og uden for huset, men kernen i vores arbejde er koncertdrift. Udover at være spillested, så driver Gimle caféen, The Raven, der har åbent 5 dage om ugen.

FRIVILLIGE

Gimle har omkring 150 engagerede frivillige, der går under navnet Gimlerne. Gimlerne er drivkraften, der gør det muligt at tilbyde Roskilde og omegn mere end 300 musik- og kulturarrangementer årligt. Uden frivillige – intet Gimle!

Læs mere om frivillighed på Gimle og hvordan du bliver en del af frivilligfamilien her.

ANSATTE

Gimle har 12 dedikerede fastansatte medarbejdere (bar- og køkkendrift, bygningsdrift, booking, lyd og teknik, markedsføring og PR, pre-produktion og økonomi), og ca. 30 timeansatte (lyd, rengøring, køkken og natcafé).

Kontakt Gimles ansatte her.

FORENINGEN GIMLE

Foreningen Gimle er Gimles frivilligforening, og bestyrelsen her er bl.a. med til at sikre de frivilliges indflydelse på Gimle. Der afholdes generalforsamling i februar hvert år. Foreningen Gimles bestyrelse, i daglig tale Frivilligrådet, består af:

Mark Bjærgager, Bestyrelsesleder
Camilla Milvang Grønager, Vicebestyrelsesleder
Jens Clausen, Kasserer
Camilla Kjær Nilsson, Bestyrelsesmedlem
Thomas H. Eriksson, Bestyrelsesmedlem
Michael Wurm Pedersen, Bestyrelsesmedlem
Anja Sømod, Bestyrelsesmedlem
Magnus Tæbring, Bestyrelsesmedlem
Linda Valentin Dam, Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen

Gimle drives af FONDEN-GIMLE, hvis formål er at drive et ungdomskulturhus i Roskilde med hovedvægt på rytmisk musik, at styrke et bredt ungdomskulturelt arbejde i Roskilde og at styrke ungdomskulturen og rytmisk musik i Danmark i øvrigt. Læs FONDEN-GIMLES vedtægter her.

Fondens bestyrelse er det ledende organ på Gimle. Bestyrelsen består af i alt syv medlemmer. Bestyrelsen er bredt sammensat, således at den afspejler Gimles bagland: politikere, frivillige og forskellige fagligheder. To medlemmer udpeges af Foreningen Gimle, som er de frivilliges forening på Gimle, to medlemmer udpeges af Byrådet i Roskilde og tre medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festival.

Alle medlemmer af Gimles bestyrelse anses som uafhængige og er udpeget på baggrund af kompetencer og erfaringer.


Fondens bestyrelse består af:

Anders Wahren
Claus Bo Larsen

Anders Wahren
Bestyrelsesleder

Stilling: Divisionschef for Roskilde Festival Gruppens Program Division/Programchef for Roskilde Festival.

Udpeget af Foreningen Roskilde Festival i 2023.


• Medlem af bestyrelsen for MXD (Music Export Denmark)
• Production manager og senere booker på Gimle i perioden 2000-2006
• Agent hos Live Nation DK i perioden 2007-2011, i tiden hos Live Nation medstifter af Copenhell.


Kompetencer
Koncertbooking, kunstnerisk kuratering, spillestedsdrift, musikbranchen, strategisk planlægning, arbejde med frivillige ledere og håndtering af presse.

Claus Bo Larsen
Vicebestyrelsesleder

Stilling: Daglig leder af Jyllingehallerne

Udpeget af Kommunalbestyrelsen Roskilde Kommune, for perioden 2021-2025.

• Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde Kommune
• Medlem af Roskilde Byråd for Socialdemokratiet
• Medlem af Musikbyudvalget Roskilde Kommune
• Medlem af den politiske følgegruppe for Opera Hedeland
• Medlem af Kulturskolens bestyrelse, udpeget af Roskilde Byråd
• Medlem af Gulddysse Kulturgårds bestyrelse, udpeget af Roskilde Byråd
• Tidligere formand for Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening med ca. 7200 medlemmer.
• Mangeårig frivillig ansvarsperson på Roskilde Festival, for Jyllinge Gundsømagle Gymnastikforening.

Kompetencer
Politisk samarbejde, ledelse af kulturorganisationer, frivillighed, virksomhedsdrift.

Eva Svavars
Bestyrelsesmedlem

Stilling: Partner og direktionsmedlem LEAD Agency

Udpeget af Foreningen Roskilde Festival i 2023.

• Bestyrelsesforkvinde, Kvindeøkonomien
• Medlem af Advisory Board på uddannelsen Politisk Kommunikation og Ledelse, CBS
• Bestyrelsesuddannelse, Copenhagen Business School
• Leading Professional Service Firms, Executive Education, Harvard Business School
• Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse, Copenhagen Business School.

Kompetencer
Branding, kreativ konceptudvikling, kommunikation, positionering inden for bæredygtighed, marketing, ledelse af frivillige og strategi.

Annette Jorn
Anne Fabricius Murmann
Camilla Milvang Grønager

Annette Jorn
Bestyrelsesmedlem

Stilling: Vicedirektør, HR, organisation og engagement, Roskilde Festival-gruppen

Udpeget af Roskilde Festival 2022.

• Tidligere Sekretariatschef hos Spejderne
• Tidligere Divisionschef hos Roskilde Festival-gruppen
• Bachelor i Business Studies fra Roskilde University
• Human Ressource Management, Copenhagen Business School
• Systemisk- og narrativ konsulent-uddannelse fra Inpraxis
• En del af ledelsen af Gutter Island Festival
• Tidligere frivillig hos Roskilde Festival og Huset-KBH
• Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Roskilde Kulturservice A/S i perioden 2016-2019.

Kompetencer
HR, ledelse, frivillighed, projektledelse samt organisationsudvikling.

Anne Fabricius Murmann
Bestyrelsesmedlem

Stilling: Selvstændig

Udpeget af Kommunalbestyrelsen Roskilde Kommune, for perioden 2022-2026.

• Medlem af Roskilde Byråd for Det Konservative Folkeparti
• Medlem af Skole- og Børneudvalget
• Næstformand i Handicaprådet
• Medlem af Beredskabskommissionen, udpeget af Roskilde Byråd
• Formand for Specialbørnehaven Bjerget, en specialinstitution for børn med handicap
• Mangeårig frivillig på Roskilde Festival
• Uddannet på Copenhagen Business School (sprog og kommunikation) og videreuddannet bl.a. på Københavns Universitet.

Kompetencer
Ledelsesstandarder- og systemer, informationssikkerhed, kvalitetssikringssystemer, risikostyring, forandringsstyring og beredskabsplanlægning.

Camilla Milvang Grønager
Bestyrelsesmedlem

Stilling: Studerende

Udpeget af Foreningen Gimle i 2023.

• Frivillig afviklingsansvarlig på Gimle

Kompetencer
Ledelse af frivillige, projektledelse, koncertafvikling.

Jens Clausen

Jens Clausen
Bestyrelsesmedlem

Stilling: Produktchef VVS hos Hatten A/S

Udpeget af Foreningen Gimle i 2024.

• Frivillig i Klub Balder.

Kompetencer
Frivillighed, ledelse, tovholder, håndværk.

God ledelse

Gimle følger så vidt muligt Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse i selvejende Kulturinstitutioner.

Der er i februar 2023 lavet en ‘følg eller forklar’ gennemgang af hvordan Gimle forholder sig til anbefalingerne. Den kan læses her.

Håndtering af krænkende og grænseoverskridende adfærd på Gimle

På Gimle er der ingen tolerance over for handlinger og ytringer, der overskrider andres grænser. Den enkeltes grænser er forskellige, men skal respekteres. Alle har ansvar for at sige fra over for chikane, mobning, krænkelser og vold – både rettet mod sig selv og andre. Alle henvendelser om krænkelser tages alvorligt og undersøges sagligt, objektivt og grundigt.

Læs Gimles retningslinjer for håndtering af krænkende og grænseoverskridende adfærd her.

Se også vores Code of Conduct her.

REGIONALT SPILLESTED

Gimle har siden 2001 været udnævnt som regionalt spillested. Som regionalt spillested har Gimle bl.a. en særlig forpligtelse for at præsentere vækstlaget, arbejde med talentudvikling, præsentere smalle genrer og i det hele taget fremme den rytmiske musik.

Der er i perioden 2021-2024 udpeget 19 regionale spillesteder.

Statens Kunstfonds tilskud til regionale spillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven og fra Kulturministeriets musikhandlingsplan ”Talent Forpligter”. På finansloven er der bevilget et årligt beløb på 25,7 mio. kr. og på musikhandlingsplanen er der i perioden 2015 – 2018 afsat 7 mio. kr. årligt, heraf 5 mio. kr. øremærket til talentudvikling. For at blive regionalt spillested er det en betingelse, at spillestedet har opnået en substantiel kommunal medfinansiering.

Læs mere om Gimle som regionalt spillested i rammeaftalen for 2021-2024.

Årsrapporter

Gimles årsrapport 2022
Se koncertlisten for 2022 her.
Gimles årsrapport 2021
Gimles årsrapport 2020
Gimles årsrapport 2019
Gimles årsrapport 2018
Gimles årsrapport 2017
Gimles årsrapport 2016

Gimles rolle i Musikbyen Roskilde – Alle tiders Musikby 

Gimle er dybt engageret i Roskildes musik- og kulturliv og er en af drivkræfterne i Musikbyen Roskilde. Roskilde Kommune har vedtaget en stærk musikbystrategi, som du kan læse her.

Vores ambition i Roskilde er kort sagt, at alle borgere skal møde musikken og have mulighed for at skabe musik i deres hverdagsliv. Musikken skal være en uundværlig og bærende del af livet i Roskilde.

Vi afholder ofte arrangementer uden for Gimles egne rammer og i samarbejde med andre aktører bl.a. igennem et fast samarbejde med Roskilde Kongres- & Idrætscenter. Vi har også arrangementer på bl.a. Ragnarock, Paramount, i Trekroner Kirke, Hellig Kors Kirke, Roskilde Domkirke og ikke mindst i Byparken i Roskilde.

Gimle har et godt samarbejde med både interne arbejdsgrupper og eksterne foreninger, der er med til at sikre, at vi har et bredt og mangfoldigt musik- og kulturudbud – fra genrekoncerter og åbne scener over cafékoncerter til quizaftener og temafester. Musikken er hovedomdrejningspunktet, men vi har også plads til andre kulturaktiviteter, hygge, sjov og ballade.

Gimles historie

Gimle åbnede i 1988 på Ringstedgade og blev frem til år 2000 drevet som privat musikcafé, spillested og madhus. Fra 1998 blev en del af koncertdriften varetaget af unge frivillige, der savnede mere ungdomskultur og især musik i Roskilde. I år 2000 blev ejerskabet af Gimle overtaget af de unge gennem Fonden Gimle, der varetager driften, og samarbejder med Foreningen Gimle, der er foreningen af frivillige på Gimle. Frivillighed har derfor også siden været et bærende element på Gimle. I de følgende år voksede ambitionerne i takt med, at antallet af arrangementer steg. I 2006 flyttede Gimle ind i Roskildes gamle vandværk på Helligkorsvej. Hvor lokalerne siden har dannet rammerne for et inspirerende, moderne og hyggeligt spillested. Her har vi rammerne til og ambitionerne om at være et af de allerbedste spillesteder i landet.

Dyk længere ned i historien om Gimle i magasinet her.

Kommende arrangementer