Hold det lokalt

Velkommen til Hold det lokalt, som handler om at nære vores lokale og bæredygtige fællesskaber gennem musikken.

Hvad er Hold det Lokalt?

Hvad sker der, når en artist og et spillested indgår et musikalsk partnerskab, og forlader de traditionelle roller, hvor når aftenen er omme, går parterne hver til sit? Svaret kender vi endnu ikke, men vi er nysgerrige og afprøver nu formatet, hvor artisten Julie Marie og spillestedet Gimle fletter drømmene sammen. For en ting er sikkert – vi ønsker begge, at musikken skal bevæge flere og sammen stræber vi efter at skabe nære, lokale oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet.

Projektet skal gennem musikoplevelser vise potentialet i at bruge lokale leverandører, at handle lokalt, opsøge sine oplevelser lokalt mm. Vi tror på, at det vil styrke den lokale samhørighed og den enkelte gæsts/deltagers bevidsthed omkring og stolthed over at være en del af et lokalt fællesskab, der kan andet og mere, end det den enkelte måske får øje på i hverdagen.

Gennem en række koncerter, workshops og kunstnersamtaler eksperimenterer vi med mulighederne for, at Julie Maria, i sine aktiviteter i forbindelse med projektet, udelukkende bruger lokale leverandører og samarbejdspartnere. Eksempelvis skal lyd- og lysteknikeren bo i Roskilde, tøjet skal være fra en lokal butik, håret sat/klippet hos en lokal frisør, råvarer, mad og drikke skal være produceret lokalt osv. Det lokale skal bruges i alle sammenhænge og udgøre en bæredygtig helhed.

Udover at give gæster og deltagere en kunstnerisk oplevelse af høj kvalitet, skal projektet inspirere til selv at gøre brug af lokale muligheder og indbyde til at vælge lokalt. Samtidigt vil det øge de professionelt involveredes bevidsthed omkring det lokale, når det bliver et kreativt benspænd, at man ikke bare kan vælge dem, man altid arbejder sammen med. Det lokale fokus skal, nok så vigtigt, understøtte et sammenhold og udbygge et lokalt fællesskab. På den måde kobler projektet musikken med bæredygtighed – både miljømæssigt og socialt.

Julie Marie er en artist, der netop kan udfylde det rum, hvor koncerterne vil mane til eftertænksomhed og åbne muligheden for, at man kan møde sig selv og sin omverden på nye måder. Og hvor man kan være heldig, at musikkens påvirkning betyder, at nye døre åbnes i det indre.

Vi vil arrangere flere koncerter på steder, der ikke i forvejen er en etableret scene, og derved komme helt ud der hvor gæsterne har deres daglige gang. Det kan eksempelvis være i et værksted fuld af kunst, på en arbejdsplads midt mellem maskinerne, eller en gårdbutik, der producerer lokale råvarer. En unik mulighed for at opleve et velkendt rum til et nyt formål, med en ny stemning – og ikke mindst et møde mellem byens kunstner og borgere, der ikke så ofte opsøger koncerter på byens traditionelle scener.

Samtidigt vil projektet med sine ultra-lokale oplevelser dyrke kunsten på et grundniveau, hvor mødet mellem musikken handler mere om den direkte påvirkning af den enkelte lytter i koncertsituationen, end om feststemning og fadøl, der for mange er forbundet med koncerter i pop-/rockgenren.

Flere af koncerterne bliver dokumenteret med både video og fotos og efterfølgende klippes en kort dokumentarfilm, der viser de lokale, musikalske møder samt Roskildes musiske ansigt på nye måder.

På den måde håber vi, at projektet inspirerer andre byer, artister, spillesteder og egne til lignende partnerskaber. Allerede nu spørger nysgerrige artister og spillesteder landet rundt ind til vores partnerskab.

Den første koncert blev afholdt i april i den lokale tøjbutik Langsamt, der sælger økologisk og fair produceret tøj, og arrangeret i fællesskab med byens naturvinbutik ViN-À-ViS, uden kemi og med minimal indblanding.

I løbet af efteråret offentliggør vi flere koncerter, så er du nysgerrig, så hold øje her på siden, på vores sociale medier, samt Julie Marias sociale medier. 

Skaberhjørnet og kunstnersamtaler

Det lokale fællesskab kan opstå på mange måder, og ved siden af koncerterne arbejder vi også på at give plads til dialog og kreative pusterum, hvor lokale aktører kan udveksle viden og aktivt medvirke til at fællesskabet udvikler sig i nye retninger. Dette kan gøres på mange måder, hvor vi har valgt at kalde vores metoder for Skaberhjørnet og Kunstnersamtaler.

Samtidigt med at vi afholder koncerter, ønsker vi også at arbejde for, at Hold det lokalt bliver et fælles samlingspunkt for alle musikbyens aktører. Et vækstende lokalt fællesskab skal også fodres af nye impulser udefra, og derfor arrangerer vi en række samtaler, hvor både musikbyens nye aktive, eksempelvis en ny festivalarrangør, kan komme med sin konkrete idé om et arrangement eller et nyt initiativ, og hvor de mere etablerede aktører, der også arbejder på et strategisk niveau med musikken i Roskilde, inviteres ind fra begyndelsen.

Samtalerne skal være et forum, der kan binde de strategiske tanker og greb sammen med de konkrete initiativer og arrangementer, der kommer nedefra i Alle Tiders Musikby. I den proces er Julie Marias styrke den utrættelige nysgerrighed efter at skabe forbindelser i fællesskab. Og at kaste sig ud i nye situationer og afsøge mulighederne, som en friere aktør i flokken, der inspirerer ved at bringe musikken, og stemningen den afføder i os, ind i samtalerne.

Med livemusikken som en integreret del af møderne afprøves det i et åbent forum, hvilken betydning musikken har for samtalerne. Det er næsten selvskrevet i en musikby som Roskilde, netop at inddrage musikken som en del af rummet, hvor beslutningerne træffes. Som en parallel kan nævnes morgensang i skoler – her sætter musikken en grundstemning for resten af skoledagen. På møderne skal musikken gøre det samme.

Intentionen er, at Hold det lokalt skal være katalysator i opstarten af samtalerne, der så kan drives videre på egen hånd af aktørerne efterfølgende.

Tidligere blev der, i samarbejde med Roskilde Musiske Skole, afholdt et skaberhjørne, hvor der blev samlet en gruppe af byens kreative aktører til en fælles samtale, med skabelsen i fokus. Alle kunne dele noget de havde på hjerte; en idé, en sang, en erfaring eller en historie, og der blev skabt en kreativ atmosfære i fællesskabet.

Vi arbejder på at vi snart igen kan afholde et lignende skaberhjørne, i samarbejde med Roskilde Musiske Skole og indbyde flere af musikbyens kreative aktører.

Vi arbejder på at afholde kunstnersamtaler, som skal være en dialog mellem Julie Maria og en anden lokal kunstner indenfor temaerne kunstnerisk udvikling/skift i karriere/livsændringer.

Samtalerne vil være styret af en vært som vil guide kunstnerne igennem de planlagte spørgsmål. I sammenhæng med samtalen, vil der også være en minikoncert med Julie Maria, og mulighed for den anden kunstner at fremvise deres værker.

Hvem er vi?

Julie Maria kastede i 2020 anker i Trekroners luft og natur. Hun er en af Danmarks mest ærlige og stærke sangskrivere, som vi i Roskilde nu kan kalde vores lokale kunstner. Julie Maria debuterede som 19-årig på Universal Records og har seks anmelderroste albums bag sig. Uddannelserne tæller DR ́s pigekor, Det Rytmiske Konservatorie i København samt Anne Rosinge Instituttet for både klassiske og rytmiske sangere. Julie Maria er stemmen bag titelsangen Uden Hinanden til DR’s populære julekalender Pagten 2009. I 2010 var hun nomineret til P3 prisen som eneste kvinde i feltet med ordene: “Legesyg, ligefrem, længselsfuld og langtidsholdbar. Fire ord, der starter med “L” parret med en hulens masse talent, og så får du … Julie Maria”.

Hun har spillet overalt på de danske scener og også rundt om i Skandinavien. De seneste år har hun primært turneret solo. Hun har samarbejdet med navne som Tina Dickow, Steffen Brandt, Tim Christensen, Mads Langer, Søren Huss, Hella Joof, Clemens, Nexus m.fl. og i 2020 vandt hun med sangen Frihedens Lysdøgn ALSANG 2020 som komponist – Danmarks mest omfattende sangskrivningskonkurrence nogensinde, skabt af Spil Dansk.

”Så langt jeg husker, har jeg været drevet af en længsel efter at finde mit sande hjemsted, hvilket mine sange har været et spejl på. Skildret i det indre såvel som i det ydre rum …

Da jeg i 2020 valgte at rykke mine indfødte rødder op fra København, starte forfra og bosætte mig i Trekroners natur sammen med min søn, var det som om brikkerne faldt på plads én for én. Længslen erstattedes stille og roligt af en fredfyldt glæde i takt med, at roen i naturen blev en del af hverdagen og kærlige relationer væltede op af mulden som åndelig føde. Boblen sprang ind til sange funderet i håb og lyse klange og i naturlig forlængelse opstod et visionært partnerskab med spillestedet Gimle.

Jeg har som menneske og kunstner fundet hjem i det nære her i Roskilde og denne undersøgelse trækker derfor en direkte linje dybt ind i mit personlige liv. Det er
fundamentet for min lyst til at undersøge til bunds, hvad det nære, cirkulære fællesskab kan for os mennesker på et personligt plan. Og samtidig undersøge hvilke positive og nødvendige ringe vi kan sprede, når vi vælger at gå planken ud, tage det cirkulære fællesskab ind i alt, vi gør, og dermed bidrage til et af de vigtigste verdensmål på landkortet; lokal og global bæredygtighed.” Julie Maria

Gimle er Roskildes regionale spillested og ungdomskulturhus. Mere end 300 årlige
kulturarrangementer afholdes både i og uden for huset. Kernen er koncertdrift med
en årlig præsentation af mere end 300 bands.

Hold det lokalt støttes af Roskilde Kommune og Alle Tiders Musikby via Udviklingspuljen.

Kommende arrangementer