Hold det lokalt

Velkommen til Hold det lokalt, som handler om at nære vores lokale og bæredygtige fællesskaber gennem musikken.

Hvad er Hold det lokalt?

Hvad sker der, når en artist og et spillested indgår et musikalsk partnerskab, og forlader de traditionelle roller, hvor når aftenen er omme, går parterne hver til sit? Svaret kender vi endnu ikke, men vi er nysgerrige og afprøver nu formatet, hvor artisten Julie Marie og spillestedet Gimle fletter drømmene sammen. For en ting er sikkert – vi ønsker begge, at musikken skal bevæge flere og sammen stræber vi efter at skabe nære, lokale oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet.

Læs mere om projektet

Den første koncert blev afholdt i april i den lokale tøjbutik Langsamt og naturvinbutikkken ViN-À-ViS.


I oktober rykkede Hold det lokalt ud med en koncert for Roskilde Brandvæsen, læs Dagbladet Roskildes omtale her.

Næste Hold det lokalt-arrangement afholdes i samarbejde med KultØst i Trekroner. Mere om immersiv lyd-koncerten SVØBT.

I løbet af efteråret 2023 offentliggør vi flere koncerter, så er du nysgerrig, så hold øje her på siden, på vores sociale medier, samt Julie Marias sociale medier. 

Skaberhjørnet og kunstnersamtaler

Det lokale fællesskab opstår og udvikles på mange måder, og ved siden af koncerterne arbejder vi også på dialog og kreative pusterum, hvor lokale aktører udveksler viden og aktivt medvirker til, at fællesskabet udvikler sig i nye retninger. Det er Skaberhjørnet og kunstnersamtaler eksempler på.

Læs mere om Skaberhjørnet

Læs mere om Kunstnersamtaler

Hvem er vi?

Julie Maria

Gimle

Hold det lokalt støttes af Roskilde Kommune / Alle Tiders Musikby via Udviklingspuljen.

Kommende arrangementer