FRIVILLIGKOORDINATOR

Gimle søger en frivilligkoordinator

Kan du, med hånden på hjertet, sige, at du knuselsker det stærke fænomen, frivillighed er, og har du samtidig erfaring med at skabe den slags struktur og kommunikation, det kræver at tiltrække, fastholde, motivere og udvikle frivillige? Hvis du kan svare ja til det, er det måske dig vi søger.

Gimle er et frivilligdrevet kulturhus, ungdomskulturhus og spillested. Frivillighed er både en forudsætning for at vi kan levere de oplevelser vi gør, men i lige så høj grad en del af vores værdiskabelse og det ideologiske udgangspunkt vi er opstået ud af. At være frivilligdrevet stiller krav til vores organisering og daglige arbejde. Derfor har vi brug for en struktureret og empatisk kollega, der kan hjælpe os med at skabe klare rammer, gennemsigtighed og udvikling i den del af vores organisation, der er forankret i frivillighed.

Vi forventer ikke at du har erfaring fra musik- eller kulturlivet, men det er en forudsætning, at du selv har haft berøring med frivillighed og kender til de krav det stiller til en organisation, at arbejde med frivillige. 

Opgaverne
Dit overordnede ansvarsområde bliver koordinering, organisering og udvikling af frivilligheden på Gimle. Din nærmeste leder bliver Gimles spillestedsleder, men dit arbejde og opgaveløsning vil ske i tæt samarbejde med de frivilliges bestyrelse og kollegaer fra andre afdelinger i huset.

Dit daglige arbejde vil først og fremmest bestå af en række faste driftsopgaver, herunder f.eks. koordinering af vagtplaner, intern kommunikation og onboarding af nye frivillige. Derudover vil du, i samarbejde med de frivilliges bestyrelse, hjælpe os med at øge trivsel, udvikle arbejdsmiljøet, koordinere rekrutteringsindsatser og sikre at alle interessenter i og udenfor huset er klædt på til at arbejde med frivillighed.

Som en særlig del af dit arbejde, skal du også hjælpe med at kvalificere, udvikle og understøtte ideer og initiativer, der kommer fra de frivillige og hjælpe med at implementere de bedste af dem.

Blandt de første opgaver du bliver involveret i, er udvikling af en frivilligstrategi for Gimle, der skal udstikke retning for udvikling af frivilligheden på Gimle i de kommende år og forme en stor del af dit arbejde.  

OBS. 
Det er vigtigt, at du er i huset, når de frivillige også er her. Du må derfor forvente en del aften-, eftermiddags- og weekendarbejde. Det kan dog afspadseres på andre tidspunkter. 

Din profil

 • Du er empatisk, nysgerrig på andre mennesker og falder nemt i snak med folk om hvad som helst.
 • Du er god til at skabe ro, overblik og struktur for dig selv og andre og skabe gennemsigtighed i dit arbejde.
 • Du er positiv og god til at gribe andres engagement og facilitere udviklingsprocesser.
 • Du må gerne være i begyndelsen af din karriere og se stillingen som et springbræt videre til noget andet.
 • Du er dygtig til at formidle informationer og strukturer på en let og overskuelig måde.

Dine erfaringer:

 • Du har arbejdet i en frivilligdrevet organisation før. Enten som frivillig eller lønnet medarbejder.
 • Du har haft berøring med projektledelse og interessenthåndtering.
 • Du har et godt kendskab til Excel og andre system-redskaber.

Vi kan tilbyde:

 • En kulturel arbejdsplads i rivende udvikling med frivillighed og musik i centrum.
 • En hverdag med mange mennesker omkring dig.
 • Fleksible arbejdstider.
 • Adgang til Gimles mange koncerter og events.
 • En arbejdsmæssig ramme at udvikle dig i.

Stillingen er på 30 timer om ugen. Lønnen fastsættes efter kvalifikationer og på brancheniveau.

Tiltrædelse snarest muligt. 

Ansøgningsfrist d. 26. november 2023.

Der afholdes samtaler i uge 49, 50 og 51 – Samtalerne foregår om eftermiddagen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt Souschef Maria Grongstad på mariag@gimle.dk

Ansøgningsproces med fokus på diversitet

På Gimle betragter vi diversitet som en styrke og forudsætning for udvikling og innovation. Vi har derfor designet ansøgningsprocessen, så den så vidt muligt ikke, ubevidst frasorterer kandidater, der ikke minder om os selv.

Du ansøger via en ansøgningsformular og vil i første omgang ikke have mulighed for at sende os et CV eller referencer. Vi screener alene din ansøgning ud fra besvarelserne. Finder vi dine svar interessante, vil vi enten bede dig om yderligere oplysninger eller indkalde dig til en samtale. 

Alt det gør vi for at undgå at være påvirkede af ubevidste biases og tankemønstre, der knytter sig til køn, alder, udseende, nationalitet mv., når vi vurderer din ansøgning. Ved at alle ansøgere besvarer de samme spørgsmål, sikrer vi desuden, at vi så vidt muligt vurderer alle ansøgere ud fra de samme kriterier og ikke ud fra mavefornemmelser og personlig præference. 

I udvælgelsen af nye medarbejdere kigger vi desuden på den samlede diversitet blandt Gimles medarbejdere. 

Find ansøgningsformularen her.

Om Gimle

Gimle er et ungdomskulturhus og rytmisk spillested i Roskilde med ca. 10 fastansatte medarbejdere, 30 timelønnede og ca. 100 frivillige. Vi laver mere end 300 årlige kulturarrangementer med op mod 250 forskellige bands og artister – både i og udenfor vores eget hus og ofte i samarbejde med lokalområdets øvrige aktører. Kernen i vores arbejde er koncertdrift, men omdrejningspunktet er de fællesskaber, der sikrer, at vi kan lave det hele. Vi er et frivilligdrevet græsrodshus, der altid er under forandring.

Udover vores mange koncerter, driver vi også caféen The Raven, der har åbent 5 dage om ugen.

Kommende arrangementer