The Raven – Kulturhus, café, musik og trygge kulturelle fællesskaber

I den kommende tid vil man kunne mærke en forskel, når man besøger caféen på Gimle, The Raven. Det bliver tydeligere, at man er i et musikalsk kulturhus med kulturelle oplevelser og fællesskaber som omdrejningspunkt. Vi skærer ned på servering af mad og op for aktiviteter og muligheder for at indgå i kulturelle fællesskaber. Og så skal The Raven være et trygt gå-i-byen-sted med god musik.

Gimle blev oprindeligt stiftet som en forening med formålet at drive kultur- og ungdomskulturhus. De ændringer man vil opleve i den kommende tid i vores café og aktiviteter, er alle lavet med et ønske om at komme tættere på det formål. Et formål, der er ligeså relevant nu, som da Gimle opstod.

Musik, fællesskaber, mangfoldighed og tryghed

Den nye linje for The Raven har musik, fællesskab, mangfoldighed og tryghed i fokus. Målet er, at det skal føles mere som et inkluderende kulturhus, end som en restaurant.

“Et kulturhus er et sted, man kommer helt tæt på kulturen – sammen med andre. Så tæt på, at man ofte selv er med til at skabe den eller blande sig i den. Et sted, man samles om kulturelle oplevelser, der udvider ens horisont, og hvor man knytter nye sociale bånd. I en tid præget af stigende ensomhed, eftervirkninger af corona og et stigende præstationspres er det vigtigere end nogensinde med kulturelle åndehuller som The Raven.” udtaler Gimles leder Torben Eik Jacobsen.

Kom og vær med!

The Raven er, ligesom resten af Gimle, drevet og udviklet af frivillige. Alle slags og næsten alle aldre. Hvis du gerne vil være en del af vores arbejde, hører vi gerne fra dig. Vi har både brug for frivillige, der kan hjælpe med at afvikle vores koncerter, frivillige, der vil hjælpe os med at passe cafeen i The Raven og frivillige, der har gode ideer til klubber, eventrækker, koncepter eller enkeltstående arrangementer i The Raven. Det kan være alt fra små musikarrangementer, til samtalesaloner, Punk-stramaj eller folkekøkken.

Trygt gå-i-byen-sted med god musik

Gimle offentliggjorde i januar en code of conduct, der fastslår, at Gimle er et sted, hvor alle trygt kan færdes, sige fra og udfolde sig. Det gælder også, når vi har åbent om natten. Gimle skal være et trygt og rart gå-i-byen-sted, hvor alle typer af mennesker kan feste og være sociale. Derfor tolererer vi ikke grænseoverskridende adfærd og bortviser gæster, der ikke accepterer dette. Som regionalt spillested og musikhus bestræber vi os desuden på at præsentere musik, der udfordrer vores gæster. Også når de er i byen og gerne vil danse.

Vidste du, at cafeen drives af internationale frivillige fra forskellige lande i EU?

Siden 2001 har Gimle været med i EU-programmet European Solidarity Corps, et kulturelt udvekslingsprojekt, der giver unge mellem 18 og 30 år mulighed for at udføre frivilligt arbejde eller lave deres egne solidaritetsprojekter til gavn for lokalsamfund i hele Europa. Som vært stiller Gimle en bolig til rådighed for 5 unge, der holder til i The Raven og laver kulturprojekter. Derfor foregår al bestilling på engelsk. Kom ned og hils på dem og spørg, hvor de kommer fra!

Ny menu og hurtigere mad

For at skabe rum til flere kulturelle aktiviteter og fællesskaber ændrer vi fra efteråret vores menu. Det skal være hurtigere at få sig en bid mad før en koncert eller mens man er i gang med noget andet i caféen. Menuen vil derfor bestå af færre og lettere retter. Det er derfor heller ikke muligt at reservere bord i cafeen længere. Der er heldigvis mange andre gode spisesteder i nærheden, som vi glædeligt henviser til.

Du er velkommen til at medbringe mad og spise den på The Raven. Drikkevarerne skal dog købes hos os.

Fakta:

The Raven åbner d. 1. september. De første 14 dage er der åbent torsdag, fredag og lørdag fra kl. 16-23. Fra d. 12. september, vil der være åbent fra tirsdag til lørdag fra 16-23.

I løbet af efteråret forventes det at udvide åbningstiderne til kl. 02 på torsdage, fredage og lørdag, så det bl.a. vil være muligt at benytte cafeen både før og efter vores koncerter. Hold øje med The Raven på Instagram og Facebook, hvor der også er info om åbningstider og menu.

The Raven – Cultural house, café, music and a safe space for building cultural communities

When The Raven opens after the summer break, visitors in Gimle’s café, will notice a difference. It will become more clear that they are in a culture house with music and communities at its core. The Danish word for this kind of house is “Kulturhus”.  We are reducing the focus on serving food and increasing events and opportunities to engage in cultural communities. Additionally, we aim to make The Raven a safe space for a night out in Roskilde.

Music, communities, diversity, and a safe space

The new course for The Raven is centered around music, community building, diversity and making Gimle a safe space for all kinds of people. The objective is to make the cafe feel more like an inclusive cultural hub rather than a restaurant.

“A cultural house is a place where individuals can engage with culture – together with others. Not only consuming it, but contributing to create, promote or discuss it. A place where people gather for cultural experiences that broaden their horizons and where new social bonds are formed. In a time characterized by increasing loneliness, the aftermath of a global pandemic, and pressure to perform, cultural havens like this are more important than ever”, Says Torben Eik Jacobsen, manager at Gimle.

Join us!

The Raven, like the rest of Gimle, is run by volunteers of all kinds. If you wish to be part of our team, we would love to hear from you. We are always interested in hearing from new volunteers that wish to help us organize concerts, run the café, or contribute ideas for gatherings, events or concepts at The Raven. Anything from small music events to discussion salons, punk embroidery, or community cooking.

A safe space with good music for a night out

In January of 2023, Gimle published a code of conduct. Among other things it states that Gimle is a place where everyone is entitled to a safe experience and where people are free to express themselves as both creators and consumers of music and culture. Also when going out at night. Gimle strives to be a safe place where all types of people can party and socialize. Therefore, we do not tolerate transgressional behavior and we won’t hesitate to remove guests, who do not respect this.

As a non-profit music venue and cultural center, it’s our ambition to present music that challenges our guests, even when they are out partying. You’ll be able to dance and have fun, but we try to go beyond the usual selection of music.

Did you know that the café is run by international volunteers from all over the EU?

Since 2001, Gimle has been part of the EU program, the European Solidarity Corps, a cultural exchange program that offers young people between 18 and 30 years the opportunity to do volunteer work and create their own solidarity projects all across Europe. As a host for the program, Gimle provides accommodation for five young individuals who volunteer at Gimle and The Raven. That’s why we ask our customers to place orders in English. Feel free to come and say hi and ask where they come from!

New menu and faster food

To create more space for more cultural events and gatherings, we are changing our menu. It will be faster to grab a bite to eat before a concert or while doing something else in the café. The menu will consist of fewer and lighter dishes. From August, it will no longer be possible to reserve a table. Fortunately, there are many other great dining options nearby, which we are happy to recommend.

Facts

The Raven opens on September 1st. The first two weeks The Raven will be open Thursday, Friday and Saturday from 4 pm to 11 pm.

From September 12th opening hours will be Tuesday to Saturday from 4 pm to 11 pm.

As soon as possible the opening hours will be expanded to 2 am on Thursdays, fridays and Saturdays so our concert guests can visit the cafe before and after concerts. Follow The Raven on Instagram and Facebook for more info about opening hours and the menu.

< Tilbage til alle nyheder

Kommende arrangementer