GIMLES UNGEPANEL

Vil du gerne fortælle, hvad du lytter til, og tale med andre unge om det? Har du været til en god koncert for nylig? Er der noget musik, du drømmer om at opleve?

Vil du være med til at udvikle nye idéer og koncepter? Er du nysgerrig, og vil du opleve Gimle på nye måder?

Og er du 15 – 25 år og fra Roskilde eller omegn?

Svarer du ja til bare noget af det her, så ansøg om at komme med i Gimles ungepanel.

Hvad er Gimles ungepanel?

Gimles ungepanel er stedet, hvor din mening er vigtig, hvor du møder andre med samme interesse som dig selv og hvor du kan høre mere om, hvordan Gimle arrangerer events og koncerter – og hvilke planer vi arbejder på.

Kort fortalt: Er du ung, så er det dig, det handler om. Og det er dig, der ved, hvad der er fedt. Det vil vi på Gimle gerne lære noget af, mens vi åbner dørene og viser rundt i maskinrummet.

Panelet er et hold på op til 15 unge primært i alderen 15 – 25 år, der mødes cirka 6 – 8 gange om året til møder/workshops på Gimle. På møderne deltager også en eller flere ansatte fra Gimles kontor, der fungerer som mødeleder/tovholdere. De emner, der tales om og arbejdes med, meldes ud inden møderne.

Som medlem er du selv med til definere, hvad din rolle skal være, og hvad ungepanelet skal kunne på Gimle.

Ungepanelet handler om at lade unge tale for sig selv og give dem indflydelse på de beslutninger, der træffes på Gimle, som har interesse og betydning for en ung målgruppe.

Afskum på DELTA Festival på Gimle, april 2023.

Hvorfor skal Gimle have et ungepanel?

Gimle er oprindeligt etableret af unge som Roskildes ungdomskulturhus og spillested. Og vi vil gerne holde Gimle ungt, relevant og interessant for unge – både som gæster og som engagerede frivillige – gimlere. I Roskilde skal alle vide, at døren på Gimle står åben, hvis du som ung har idéer og tager initiativ.

Hvem kan være med i ungepanelet?

Panelet er primært for 15 – 25-årige, der mener noget om eller er nysgerrige, når det kommer til musik og spillesteder, og som er klar til at sige deres ærlige mening på en konstruktiv måde. Det er også for dem, der selv er gode til at tage initiativ, og for dem, der gerne vil have indsigt i de forskellige fagområder, der er nødvendige for at drive et spillested professionelt.

Det forventes, at man sidder minimum 6 måneder i panelet svarende til ca. 4 møder. Man er meget velkommen til at sidde med længere tid, men der arbejdes løbende på at få nye unge ind, så panelet er et levende forum.

Hvordan kommer man med i ungepanelet?

Man ansøger om at komme med i panelet, og vi ønsker et bredt og mangfoldigt panel. Det betyder, at

  • vi stræber efter en balanceret kønssammensætning
  • vi stræber efter god aldersspredning inden for målgruppen (15 – 25 år)
  • vi stræber efter, at der er repræsentanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner mv. i Roskilde og omegn
  • vi stræber efter en lige fordeling mellem unge, der ikke er frivillige på Gimle, og unge der er frivillige på Gimle.


Vi vil have transparens i udvælgelsen af deltagere til panelet. Derfor sammensættes et lille udvalg med repræsentanter både fra Gimle og fra musikbyen Roskilde. Udvalget sammensætter panelet og giver en begrundelse, hvis det er nødvendigt at afvise interesserede unge.

Publikum til DELTA Festival 2023 på Gimle, april 2023.

Hvad får man igen som deltager i panelet?
Indflydelse, medbestemmelse og erfaringer med at udvikle og vurdere idéer og koncepter + et fællesskab med andre unge, man deler interesser med.

Det praktiske
Der er møder i panelet cirka hver anden måned, og hvis du er med, forventer vi, at du kommer til i hvert fald 4 møder.

Du kan ansøge nu og kan forvente svar inden for 14 dage.

Vi holder det næste møde i panelet maj 2024.

Har du spørgsmål, inden du ansøger, så skriv meget gerne til os – dm på Instagram @gimleroskilde, https://www.facebook.com/GimleRoskilde eller en mail til henrik@gimle.dk.

Kommende arrangementer