Spillestedsleder Lars Månsson Sloth stopper på Gimle.

Lars har efter 14 år som spillestedsleder på Gimle, i kølvandet på to år præget af coronapandemien, valgt at indgå en aftale om at fratræde sin stilling pr. 1. juli 2022. Bestyrelsen og Lars har efter gensidig aftale valgt at stoppe samarbejdet, grundet uenighed om den ledelsesmæssige retning for Gimle. 

Bestyrelsen vil gerne takke Lars for en dedikeret indsats for Gimle og musikbyen Roskilde igennem de sidste mange år. Gimle har igennem årene udviklet sig til at være et af de mest toneangivende danske spillesteder, et samarbejdsknudepunkt med et højt aktivitetsniveau, et stærkt program, en dedikeret medarbejder- og frivilligstab, og en sund økonomi.

Vi er taknemmelige for at Lars sammen med den øvrige medarbejderstab fik styret Gimle økonomisk sikkert igennem coronapandemien. Samt for det dedikerede arbejde, Lars gennem Dansk Live medvirkede til for at sikre de bedst mulige vilkår og hjælpepakker for den danske livebranche. Nu venter der en opgave for Gimle og den øvrige branche, om at komme helt til hægterne igen efter et par hårde år.

Bestyrelsen ønsker Lars held og lykke med fremtiden og de nye udfordringer der vil komme.
 
Lars siger farvel til Gimle med den største kærlighed til spillestedet, og ikke mindst de gode kolleger og mange frivillige, og ønsker Gimle og Gimlerne alt det bedste i årerne, der kommer.

Bestyrelsen og Gimle vil sige farvel til Lars ved en officiel reception først på efteråret. Dato og tidspunkt for denne meldes ud senere.

Indtil der bliver ansat en ny leder vil souschef Maria Grongstad overtage som konstitueret spillestedsleder.
 
Pressehenvendelser rettes til Bestyrelsesleder Anders Wahrén via [email protected]