GIMLE FORTSÆTTER SOM REGIONALT SPILLESTED 4 ÅR MERE

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har udpeget Gimle til at være regionalt spillested frem til 2024. Det er et tiltrængt positivt og optimistisk lyspunkt, i en ellers mørk og usikker tid for livemusikken.

De regionale spillesteder er den rytmiske musiks bannerførere i Danmark og Gimle er sammen med 18 andre spillesteder landet over netop blevet udnævnt som regionalt spillested for perioden 2021-2024.

"Gimle er et af de mest betydningsfulde danske spillesteder og har stor betydning for Roskildes profil som musikby. Derfor er vi i Kultur- og Idrætsudvalget utroligt glade for, at Statens Kunstfond har valgt at støtte Gimle", siger formanden for udvalget, Claus Larsen.

Udvalget fortsætter med den samme økonomiske tilskudsramme til Gimle som hidtil, hvilket er en forudsætning for at få del i den statslige støtte.

"Vi er på Gimle utroligt stolte over at blive udpeget som regionalt spillested for 2021-2024. Udpegningen er et tiltrængt positivt og optimistisk lyspunkt, i en ellers mørk og usikker tid for livemusikken. Vi glæder os til livemusikken igen spiller i Musikbyen Roskilde, og til at vi med fornyet kraft kan arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår og betingelser for den rytmiske musik i Roskilde og på hele Sjælland", siger Gimles leder, Lars Månsson Sloth.

Store ambitioner for fremtiden

Gimles leder fortæller, at spillestedet har mange ambitioner for de kommende 4 år:

"Som spillested er vi i konstant udvikling både i vores daglige koncertdrift, men især også i de indsatsområder, hvor vi er med til at udvikle musikken og kulturlivet.

I de kommende 4 år vil vi have et særligt stærkt fokus på børns møde med musikken, både som publikum og hvor de selv er medskabere. Derudover vil et andet stort fokus være at løfte folkemusikken i Roskilde, det er vi allerede i gang med i det nye samarbejde RRoots, som er et samarbejde mellem lokale folkemusik arrangører, genreorganisationen Tempi og Gimle.

I det hele taget foregår en stor del af vores arbejde i samarbejde med andre lokale aktører og institutioner. Det er fantastisk at være i en kommune, hvor der sker så meget positivt på musikfronten og hvor kommunen har store ambitioner med en stærk musikbystrategi."

Fakta

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger og yder tilskud til regionale spillesteder.

Ordningen skal fremme formidling, præsentation, profilering og udvikling af det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.

Det er en forudsætning for statens tilskud, at spillestederne modtager kommunal driftsstøtte.

Der er pt. udpeget 18 regionale spillesteder og Gimle har siden 2001 været med i denne gruppe.

De regionale spillesteder udpeges for en periode på 4 år.