Gimle får nye vedtægter, skifter ud i bestyrelsen, og får ny bestyrelsesformand og næstformand.

Gimle har moderniseret sine vedtægter så de lever op til de nyeste anbefalinger for god kulturledelse. Vedtægterne er bl.a. ændret således at bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan sidde i bestyrelsen i 8 år i træk.

Henrik Rasmussen også kaldet Rasss, der er tidligere mangeårig direktør for Roskilde Festival, har haft en stærk aktie i tilblivelsen af Gimle, og har været med i Fonden Gimles bestyrelse i mere end 19 år, siden stiftelsen af Fonden i år 2000.

Henrik Rasmussen orienterede efter vedtægtsændringerne bestyrelsen om, at han som en naturlig konsekvens af de nye vedtægter og åremålsbegrænsningen, måtte trække sig fra bestyrelsen.

Fra den resterende bestyrelse og Gimles ledelse skal der lyde en kæmpestor tak til Rasss, for hans uvurderlige indsats for det nuværende Gimles tilblivelse og efterfølgende vækst og drift. 

Rasss udtaler: 

“Gimle har siden slutningen af 1990’erne haft en stor plads i mit hjerte og det er med både stolthed og vemod, at jeg giver bolden videre til nye og stærke kræfter som jeg ved, vil sikre at Gimle også i fremtiden vil stå som et af Danmarks bedste Kulturhuse og mest velanskrevne Regionale Spillesteder.”

Foreningen Roskilde Festival har udpeget Birgitte Kirkhoff Eriksen som nyt bestyrelsesmedlem i Fonden Gimle. Birgitte er direktør for Museet for Samtidskunst i Roskilde.

Herudover har de frivilliges forening, Foreningen Gimle, udskiftet en af deres udpegninger, idet Anne Vang Mouritsen træder ud og Kirsten Hansen indtræder.

Bestyrelsen konstituerede sig på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 18. juni med Anders Wahrén som formand og Claus Larsen som næstformand.

Anders Wahrén der til daglig er programchef for Roskilde Festival, glæder sig til den nye opgave som formand, og udtaler:

”Min karriere i musikbranchen startede på Gimle, helt tilbage til stiftelsen af foreningen i slutningen af sidste århundrede. Senere har jeg som frivillig og ansat varetaget stort set alle roller på stedet, senest som booker frem til midten af 00’erne. Det glæder mig derfor igen at være en aktiv del af Gimle - først med indtrædelsen i bestyrelsen og valget som næstformand i 2017 og nu som formand. Gimle er utrolig vigtig for musiklivet i Roskilde, for de musikalske vækstlag og har også været en væsentlig fødekæde for både Roskilde Festival og hele den danske musikbranche”.

Claus Larsen der er leder af Jyllingehallerne og derudover formand for Kultur- og idrætsudvalget i Roskilde, glæder sig også over at indtage posten som næstformand:
”Gimle er en af vores vigtigste kulturinstitutioner I Roskilde og sikrer Roskildes borgere et stort udbud af livemusik og andre kulturaktiviteter. Det er jeg utroligt stolt over at kunne bakke yderligere op om”.

Bestyrelsen består for herefter af følgende medlemmer:

Anders Wahren, udpeget af Foreningen Roskilde Festival, Formand 
Claus Larsen, udpeget af Roskilde Byråd, Næstformand
Birgitte Kirkhoff Eriksen, udpeget af Foreningen Roskilde Festival.
Christian Lynge, udpeget af Foreningen Roskilde Festival
Jacob Søegaard Nielsen, udpeget af Roskilde Byråd
Sidsel Christensen, udpeget af Foreningen Gimle, der er Gimles frivilligforening.
Kirsten Larsen, udpeget af Foreningen Gimle, der er Gimles frivilligforening.

Man kan på Gimles hjemmeside finde en grundigere præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer.

Fondens Gimles bestyrelse er det ledende organ på Gimle. Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer. Bestyrelsen er bredt sammensat således, at den afspejler Gimles bagland: politikere, frivillige samt forskellige fagligheder. To medlemmer udpeges af Foreningen Gimle som er de frivillige på Gimles forening, to medlemmer udpeges af Byrådet i Roskilde og tre medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festival. Herudover kan bestyrelsen ifølge de nye vedtægter udpege et til to medlemmer yderligere.

Gimle er Roskildes regionale spillested og ungdomskulturhus. Mere end 300 årlige kulturarrangementer afholdes i og uden for huset. Kernen er koncertdrift med årlig præsentation af mere end 300 bands. Udover spillestedsdelen driver Gimle en café, der har åbent 6 dage om ugen, og en natcafé der har åbent hver fredag og lørdag.

Gimle er drevet på basis af 150 frivillige ildsjæle, 12 fastansatte, og ca. 30 timeansatte.